LIVE CHAT
+995 0322 946460

قایق سواری ورزشی بسیار محبوب است و نفش مهمی در به دست آوردن آرمش دارد. سوار شدن به قایق  و فرود آمدن از بالای کوه به پایین رودخانه  بسیار دلپذیر است. در این مسیر موانع  هیجان انگیزی مانند آبشار ، گرداب و سنگ ها ی  بزرگ وجود دارد که باید از آنها عبور کنید. این یک  تفریح جذاب برای همه گردشگران