LIVE CHAT
+995 0322 946460

ایرسافت

ایرسافت بازی نظامی و ورزشی می باشد. همه می توانند در این بازی شرکت کنند. برای این  کار دسته جمعی خیلی مهم است.  بازیکنندگان در روند بازی شرکت کننده حرکت و استفاده از  سلاح یاد می گیرد

پاراگلایدر

آب و هوای گرجستان برای پاراگلایدر خیلی خوب می باشد.  شما در طول پرواز  پاراگلایدر منظره زیبای گرجستان را خواهید دید. پاراگلایدر برای همه ادام های سالم   دسترس است

غواصی

غواصی ورزش جاری در گرجستان می باشد. با غواصی شما می توانید دنیای زیر آب گرجستان را آشنا شوید.  ما به شما تورهای  غواصی درساحل سرپی ، کواریاتی، تسیخیسدزیری و دریاچه پالیاستومی پیشنهاد می کنیم

ماهیگیری و شکار

در دوران باستانی مردم ماهیگیری و شکار  برای ذخیره استفاده می کردند  اما امروز برای سرگر می کنند. گرجستان  با گیاهان و جانوران خودش برای ماهیگیری و شکار جای خیلی خوب می اشد